กิจกรรมงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด จ.กำแพงเพชร ประจำปี 2562

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน คปภ. จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด จ.กำแพงเพชร ประจำปี 2562 พร้อมกับถวานพนมเบี้ย ให้กับวัดพระบรมธาตุ กำแพงเพชร

คปภ. เตรียมความพร้อมบริษัทประกันภัยเพื่อรับมือกับข้อกำหนดภายใต้ (ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป

อ่านเพิ่มเติม
http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/88854

สำนักงาน คปภ. จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2561

วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงาน คปภ. จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2561 โดยการจัดบูธให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านการประกันภัย/แจกเอกสาร/พัด/บริการน้ำดื่ม และร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย 100 และประกันภัย 222 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)

สำนักงาน คปภ. จังหวัดสิงห์บุรี บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัยแกผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถประเภท 2

วันที่ 24 เม.ย. 2561 สำนักงาน คปภ. จังหวัดสิงห์บุรี บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัยแกผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ณ สนง.ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 3 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

คปภ.จังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2561

วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2561 ณ วัดศรีดาวเรือง หมู่ 4 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (นายชวพล พันธุมรัตน์) เป็นประธานการเปิดงาน

ประกันข้าวนาปี 30 ล้านไร่ ครม.ไฟเขียว 1.8 พันล้าน คุ้มครอง 6 ภัยธรรมชาติ

นางลัดดา โพธิตุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกำแพงเพชร (คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 61 ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการฯ ปีการผลิต 60 วงเงิน 1,841 ล้านบาท พื้นที่เป้าหมาย 30 ล้านไร่ มีระยะเวลาตั้งแต่เริ่มฤดูกาลเพาะปลูกถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61 ยกเว้นภาคใต้ ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 61 มีวงเงินคุ้มครอง 2 ประเภท ประเภทแรกคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ สำหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัย คือ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ ส่วนอีกประเภท วงเงิน 630 …