จัดรายการผ่านสถานีวิทยุบาล้านซ์เรดิโอ คลื่น FM 101 Mhz. ในหัวข้อเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น. สำนักงาน คปภ.จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวอุรุสา ฐิตานุกูล จัดรายการผ่านสถานีวิทยุบาล้านซ์เรดิโอ คลื่น FM 101 Mhz. ในหัวข้อเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

สำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง ได้ออกตรวจในสถานประกอบการของธนาคารพาณิชย์ ในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 6 สาขา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 – 15.30 น. สำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง ได้ออกตรวจในสถานประกอบการของธนาคารพาณิชย์ ในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 6 สาขา ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยในสถานประกอบการของธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงาน คปภ.ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการป้องกันข้อร้องเรียนของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้น

สำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง ได้ไปร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน มหัศจรรย์วิถีไทย ยลเสน่ห์เจ้าพระยา-ป่าสัก ครั้งที่ 2

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น.สำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง ได้ไปร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน มหัศจรรย์วิถีไทย ยลเสน่ห์เจ้าพระยา-ป่าสัก ครั้งที่ 2 ที่ได้จัดให้มีขึ้น ณ อุโบสถวัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง งานดังกล่าวเป็นการนำสุดยอดสินค้า Otop ของจังหวัดกลุ่ม 2 ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก ประกอบด้วย ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ในงานแถลงข่าวมีการนำสินค้าส่วนหนึ่งมาแสดง เป็นเครื่องจักรสานสวยงามมาก ราคาไม่แพง งานมหัศจรรย์วิถีไทย ยลเสน่ห์เจ้าพระยา-ป่าสัก ครั้งที่ 2 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2561 ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต …

ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุเสียงโพธิ์ทอง 103.50 Mhz. ในเรื่องการประกันภัยข้าวนาปี 2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น น สำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง โดย นางพัชรา สีขำ ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุเสียงโพธิ์ทอง 103.50 Mhz. ในเรื่องการประกันภัยข้าวนาปี 2561 ปีการผลิต 2661 พร้อมทั้งแนะนำเงื่อนไขกรมธรรม์ และการซื้อประกันภัยนาข้าข้าวย่างไรจึงจะครอบคลุม พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ประกอบ

ติดตามการส่งผลงานในโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น. สำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง โดยนางพัชรา สีขำ ได้ติดตามการส่งผลงานในโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561 ที่โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำแก่อาจารย์ ผู้ทำผลงานเข้าประกวด โดยเป็นโรงเรียนที่คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการยุวชนประกันภัยใน ปี 2561

ประชุมติดตามแผนการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน คปภ. จังหวัด สังกัด ภาค 2 (นครสวรรค์)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-19.30 น. สำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง ประชุมติดตามแผนการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน คปภ. จังหวัด สังกัด ภาค 2 (นครสวรรค์) และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวานาปี ประจำปี 2561 จังหวัด กำแพงเพชร ที่จัดอบรมในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 พร้อมลงพื้นที่ดูความพร้อมของสถานีที่

ประชาสัมพันธ์การเลือกประกันภัยอย่างไรให้เหมาะกับเหมาะกับวัยทำงาน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น. สำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง โดย นางพัชรา สีขำ ประชาสัมพันธ์การเลือกประกันภัยอย่างไรให้เหมาะกับเหมาะกับวัยทำงาน และประชาสัมพันธ์ประกันภัย 100 (ไมโครอินชัวรันส์)

เปิดตัวโครงการ “Training for the Trainers” ประจำปี 2561

คปภ. เร่งบูรณาการเชิงรุกผลักดันชาวนาไทยบริหารความเสี่ยงด้วยประกันภัยข้าวนาปี เปิดตัวโครงการ “Training for the Trainers” ประจำปี 2561 ประเดิมครั้งแรกของปี ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมยกพลบูรณาการลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะจากเกษตรกร

กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

สนง.คปภ.จังหวัดในสังกัด คปภ.ภาค 2 (นครสวรรค์) จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 และประชาสัมพันธ์กรมธรรม์สงกรานต์อุ่นใจประกันภัย 10 บาท และกรมธรรม์ประกันภัย 100 บาท 222 บาท ซึ่งมีความคุ้มครองอุบัติเหตุเสียชีวิต 100,000 บาท ณ สถานีขนส่งจังหวัด

วันที่สองของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

วันที่ 8 เมษายน 2561 วันที่สองของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 และประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัย 100 บาท 222 บาท รวมถึงการกรมธรรม์สงกรานต์สุขใจประกันภัย 10 บาท ของสำนักงาน คปภ. จังหวัดในสังกัด ภาค 2 (นครสวรรค์) ครับ #ทำประกันภัยหลักสิบหลักร้อยคุ้มครองสูงสุดหลักแสนนะครับบบบบ