พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561เวลา 9.00 น 
นางสาวปรียดา พ่อค้าช้าง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรรค์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดให้ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 เป็นช่วงปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร มีเป้าหมายในการดำเนินงานคือลดจำนวนครั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ให้ลดลงกว่าเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้ร่วมมอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสนับสนุนโครงการ แก่นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประชุมศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

สำนักงาน คปภ.จังหวัดในสังกัดภาค 2 (นครสวรรค์) ร่วมประชุมศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 เพื่อติดตามผลการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละจังหวัด เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการประกันภัย