คปภ.จ.อ่างทอง จัดรายการผ่านสถานีวิทยุบาล้านซ์เรดิโอ คลื่น FM 101 KHz.

วันที่19ก.ย.61นางพัชรา สีขำ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จ.อ่างทอง จัดรายการผ่านสถานีวิทยุบาล้านซ์เรดิโอ คลื่น FM 101 KHz.เวลา 09.00-10.00น.ทุกพุธสิ้นเดือน

งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561

สำนักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท จัดบูธกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันภัย งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชันาท

ออกเยี่ยมมอบสิ่งของผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากรถชน ทำให้สมองกระทบกระเทือนต้องผ่าตัดสมอง

นางสาวปรียดา พ่อค้าช้าง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) พร้อมด้วยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดนครสวรรค์ ชมรมประกันภัยจังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ออกเยี่ยมมอบสิ่งของปัจจัย ให้แก่นางสาววรยา พุ่มเพ็ชร (น้องนิ้ง) ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากรถชน ทำให้สมองกระทบกระเทือนต้องผ่าตัดสมอง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ณ ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) ได้ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวของน้องนิ้ง พร้อมกับแจ้งสิทธิ์ด้านการประกันภัย

การประชุมสัมมนาวิชาการพิเศษวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครบรอบ 50 ปี THAIFA ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท แอนด์สปา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสววรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการพิเศษวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครบรอบ 50 ปี THAIFA ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท แอนด์สปา

คปภ.เดินสายสร้างความเข้าใจ ขับเคลื่อนโครงการอบรมความรู้ประกันภัย “ Training for the Trainers” สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี

คปภ.เดินสายสร้างความเข้าใจ ขับเคลื่อนโครงการอบรมความรู้ประกันภัย “ Training for the Trainers” สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการอบรมความรู้ประกันภัย Training for the Trainers สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร จ.กำแพงเพชร โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ การดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 เพื่อให้เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปี ได้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ซึงจังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่ 3 ของการลงพื้นที่ ทั้งนี้สำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์)และสำนักงานคปภ.ในสังกัด ได้ร่วมกันจัดการอบรมขึ้นเพื่อรับทราบสภาพปัญหาและวิธีการที่เกษตรกรใช้ในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน …

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกษตรกร ตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน คปภ.ภาค 2 (นครสวรรค์) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกษตรกร ตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 ขึ้น ณ วัดพิกุลทอง ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยนายอำเภอคลองขลุง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตรอำเภอ และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เดินทางมาเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเกษตรกร ตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและวิธีการที่เกษตรกรใช้ในการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยนำมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโครงการรับประกันภัยข้าวนาปี เข้าสู่กระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัย กำหนดพื้นที่เป้าหมายการรับประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านไร่ โดยมีเงื่อนไขการรับประกันภัยคือ เกษตรกร ผู้เพาะปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปีการผลิต 2561/62

สำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) จัดอบรมหลักสูตรการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

สำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) จัดอบรมหลักสูตรการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 2 (นครสวรรค์) ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป โดยกำหนดการรับสมัครในวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561 และจัดอบรมระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ (สถานที่จัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) โดยสำนักงานฯ จะจัดอบรมต้องมีจำนวนผู้สมัครตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป อนึ่ง ผู้ผ่านการอบรมฯ จะได้รับใบประกาศผ่านการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น ตัวแทนประกันชีวิต,นายหน้าประกันชีวิต,ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ตามที่ผู้ผ่านการอบรมมีใบอนุญาตประเภทนั้นๆ ทุกประเภท แต่จะต้องเป็นการต่ออายุใบอนุญาตในคราวเดียวกัน …

จัดรายการผ่านสถานีวิทยุบาล้านซ์เรดิโอ คลื่น FM 101 Mhz. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ สำหรับรายย่อย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น. สำนักงาน คปภ.จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวอุรุสา ฐิตานุกูล จัดรายการผ่านสถานีวิทยุบาล้านซ์เรดิโอ คลื่น FM 101 Mhz. ในหัวข้อเรื่อง แนะนำสำนักงาน คู่มือประชาชนในการซื้อประกันภัยผ่านทางธนาคาร และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ สำหรับรายย่อย(ไมโครอินชัวรันส์)

จัดรายการผ่านสถานีวิทยุเสียงโพธิ์ทอง คลื่น FM 103.50 Mhz.

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. สำนักงาน คปภ.จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวอุรุสา ฐิตานุกูล จัดรายการผ่านสถานีวิทยุเสียงโพธิ์ทอง คลื่น FM 103.50 Mhz. ในหัวข้อเรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย(ไมโครอินชัวรันส์)

สำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทองได้เดินทางไปร่วมจัดกิจรรมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทองได้เดินทางไปร่วมจัดกิจรรมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ที่จังหวัดกำแพงเพชร