NEWS 25 ธันวาคม 2562 เลขาธิการ คปภ. จัดเต็ม…! มอบของขวัญปีใหม่พิเศษ 3 ชิ้นใหญ่ ให้คนไทยอุ่นใจด้วย“ประกันภัย 7 บาทพลัส” เพิ่มความคุ้มครองประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจรวมเป็น 1 ล้านบาท เคาะแล้วจะลงนามในคำสั่งนายทะเบียนก่อนสิ้นปี

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ของทุกๆปี มีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรื่นเริงต่างๆ ควบคู่ไปกับการใช้รถใช้ถนนเพื่อการสัญจร จึงอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุที่สูงกว่าช่วงเวลาปกติ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งท้ายปี 2562 ต้อนรับปี 2563 อย่างมีความสุขและอบอุ่นใจ โดยเฉพาะช่วงเข้มข้น 7 วันอันตราย ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการประกันภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 สำนักงาน คปภ. ได้ผนึกกำลังกับภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย จัด“โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม ไมโครอินชัวรันส์) ณ …

NEWS 24 ธันวาคม 2562 ปีใหม่เดินทางปลอดภัย คปภ. ห่วงใย ชวนคนไทยทำประกันภัย พ.ร.บ. จัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.” เพื่อประโยชน์ของทุกคน

คปภ.เร่งเดินหน้าต่อเนื่อง จัดกิจกรรมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.” ปลุกจิตสำนึกเจ้าของรถ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. ที่ จ.ชลบุรี พร้อมจัดเสวนาให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” เพื่อให้สามารถขอรับการช่วยเหลือ เยียวยาได้อย่างทันท่วงที เมื่อประสบภัยจากรถในทุกกรณี วันนี้ (24 ธ.ค.62) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.” ด้วยการปล่อยขบวนคาราวานรถมอเตอร์ไซค์ “ขับขี่อุ่นใจ” จำนวนกว่า 100 คัน พร้อมจัดเสวนาให้ความรู้โดยมีผู้แทนสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด อาสาสมัครประกันภัย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงานรวมกว่า 300คน ณ บริเวณโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผศ.ดร ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช …

NEWS 19 ธันวาคม 2562 คปภ. จัดเวที InsurTech Panorama 2019 ส่งท้ายปีเก่า : ดึงผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและเทศ เปิดมุมมองเทคโนโลยีประกันภัยอัปเดตเทรนด์โลกก้าวสู่อนาคตประกันภัยไทยปี 2020

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. โดย Center of InsurTech, Thailand (CIT) จัดการประชุม สัมมนาวิชาการเปิดมุมมองด้านเทคโนโลยีการประกันภัย ภายใต้ชื่องาน InsurTech Panorama 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างเสริมแนวคิดทันสมัย ให้แก่ผู้ที่อยู่ในแวดวงการประกันภัยและเทคโนโลยี รวมถึงบุคคลที่สนใจได้มีโอกาสเปิดรับและแลกเปลี่ยนแนวคิดในระดับสากล อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่และพัฒนาเทคโนโลยีประกันภัยของไทย ให้ก้าวหน้าไปพร้อมเทคโนโลยีโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยงานนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม C-Asean อาคาร CW โดยมีกลุ่มบุคคลจากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจประกันภัย กลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยี และ Startup รวมถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนารวมจำนวนกว่า 300 คน ทั้งนี้ การสัมนา IsurTech Panorama 2019 ยังได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีประกันภัยจากบริษัททั้งในและต่างประเทศ อาทิ Plug …

NEWS 13 ธันวาคม 2562 คปภ. ผงาดเวทีสากลร่วมประชุมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยอาเซียนประจำปี ครั้งที่ 22 (22nd AIRM) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) พร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมการประชุมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยอาเซียนประจำปี 2562 ครั้งที่ 22 (22nd ASEAN Insurance Regulators’ Meeting: 22nd AIRM) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุง Nay Pyi Taw สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี Financial Regulatory Department, Ministry of Planning and Finance (FRD) หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นเจ้าภาพ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับภูมิภาคระหว่างหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และการพัฒนาการประกันภัยของแต่ละประเทศ รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆ ของประเทศสมาชิก ในด้านการพัฒนาการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและความร่วมมือระหว่างกัน เลขาธิการ …

NEWS 10 ธันวาคม 2562 คปภ. เร่งติดตามประกันจ่ายสินไหมทดแทนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดลำพูน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้า บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ 161 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งผลทำให้สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและตัวโกดังเก็บสินค้าได้รับความเสียหาย โดยไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บแต่อย่างใด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เบื้องต้นตนได้สั่งการให้กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สายกลยุทธ์องค์กร สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการการทำงานร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำพูน ติดตามและประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ตลอดจนลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้ ได้รับรายงานเบื้องต้นจากสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับการทำประกันภัยของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน พบว่า มีการทำประกันภัยไว้ กรมธรรม์เลขที่ …

NEWS 9 ธันวาคม 2562 สำนักงาน คปภ. เปิดเวที Board Forum 2019 ถกผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต รับมือมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 บูรณาการเตรียมพร้อมรับมือร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบประกันภัยของไทยและคนไทย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้จัดงานสัมมนากรรมการบริษัทประกันภัย ประจำปี 2562 (Board Forum 2019) ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเวทีในการสื่อสารทิศทางและนโยบายในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทย และสร้างความตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของคณะกรรมการบริษัทประกันภัย ในการร่วมกันกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Corporate Governance) รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อันแสดงถึงศักยภาพและความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยร่วมกัน ซึ่งปีนี้จัด 2 วัน คือ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นเวทีสัมมนากรรมการบริษัทประกันชีวิต และวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เป็นเวทีสัมมนากรรมการบริษัทประกันวินาศภัย ภายใต้หัวข้อ “IFRS 17 and the Roles of Board of Directors” ณ …

NEWS 6 ธันวาคม 2562 เลขาธิการ คปภ. ปิดหลักสูตร วปส.9 brain storming ครั้งใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและภาคเอกชน เสนอโปรเจคขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยไทย เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี เชียงราย ซึ่งหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 9 เป็นรุ่นที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากที่สุดตั้งแต่มีการจัดหลักสูตรดังกล่าวที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ธุรกิจประกันภัย จำนวนทั้งสิ้น 101 คน ซึ่งต้องเข้าร่วมรับการอบรม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในชั้นเรียนและเข้าศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตลอดจนต้องจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) ในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบประกันภัยของไทยอีกด้วย ทั้งนี้ การจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) …

NEWS 5 ธันวาคม 2562 เลขาธิการ คปภ. ร่วมถกกติกาสากลใหม่ตาม“มาตรฐานการกำกับ-กฎระเบียบ-แนวปฏิบัติ”ธุรกิจประกันภัย • ผ่านเวทีสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ย้ำต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและติดตามอย่างใกล้ชิด

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานสำนักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ครั้งที่ 26 (26th IAIS Annual Conference 2019) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีสมาคมหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors : IAIS) เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE Insurance Authority) โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่มีการศึกษาให้มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆ ของสมาคมฯ ซึ่งผลการประชุมในครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ การให้ความเห็นชอบกรอบการกำกับกลุ่มธุรกิจประกันภัยที่มีบริษัทในเครืออยู่ทั่วโลก (Internationally Active Insurance Groups: IAIGs) การบรรเทาความเสี่ยงต่อระบบที่จะเกิดขึ้นในภาคธุรกิจประกันภัย และกรอบการกำกับกลุ่มธุรกิจประกันภัย …

NEWS 29 พฤศจิกายน 2562 เลขาธิการ คปภ. เปิดสำนักงาน คปภ. จังหวัดหนองคาย ชูระบบเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการประชาชนทั้งไทยและสปป.ลาว

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) พร้อมด้วย คณะกรรมการ คปภ. ร่วมเปิดสำนักงาน คปภ. จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และหัวหน้าส่วนภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมงานและแสดงความยินดี ณ อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้จังหวัดหนองคาย มีบริษัทประกันวินาศภัย 6 สาขา บริษัทประกันชีวิต 9 สาขา สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 7 สำนักงาน ธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์ 51 สาขา มีปริมาณเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 2,671 ล้านบาท แบ่งเป็นประกันชีวิต 1,977 ล้านบาท และประกันวินาศภัยจำนวน 694 ล้านบาท มีการถือครองกรมธรรม์ประกันภัยต่อจำนวนประชากรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย การประกันชีวิตคิดเป็นร้อยละ 30.67 …

NEWS 27 พฤศจิกายน 2562 คปภ. พบหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของ สปป.ลาว หารือยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมเป็นฟันเฟืองเพิ่มศักยภาพนำระบบประกันภัยช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตนพร้อมด้วยคณะกรรมการ คปภ. และผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ได้เข้าพบและร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประกันภัย กับ Mr. Sonephet Inthavong, Deputy Director General พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก State-Owned Enterprise Management and Development, and Insurance Department, Ministry of Finance ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ ห้องประชุม กระทรวงการเงินแห่ง สปป.ลาว เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงาน และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ พร้อมทั้งหารือทวิภาคีระหว่างกันในการเตรียมการประชุมประจำปีของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Insurance Regulator Meeting) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา …