NEWS 29 กรกฎาคม 2562 เลขาธิการคปภ. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) เล็งใช้เป็นโมเดลต้นแบบให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยกับผู้ประสบภัยในภูมิภาค

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. จากส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการทำงาน และสภาพปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. จังหวัด จากนายพัฒนศักดิ์ มงคลปัญญา ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) ซึ่งภาพรวมผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเลขาธิการ คปภ. ได้เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านประกันภัยให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เลขาธิการ คปภ. ยังได้แนะนำให้นำข้อมูลสถิติต่างๆ ของแต่ละจังหวัดที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) มาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายการทำงานของแต่ละจังหวัดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ประชาชน ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อสะท้อนให้ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยทราบสภาพปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมประกันภัย …

NEWS 29 กรกฎาคม 2562 คปภ. ยกพลลงพื้นที่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ถอดบทเรียนหลังเริ่มใช้ กรมธรรม์ประกันภัยลำไยฉบับแรกของโลก เล็งเพิ่มความคุ้มครองเพื่อรองรับภัยธรรมชาติมากขึ้น · เผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกแนวใหม่ โดย “เคาะประตูบ้าน” เรียนรู้ประกันภัย จากประสบการณ์จริง

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี 3 มีเป้าหมายหลักที่ต้องการให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยและสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม โดยปีนี้มีการลงพื้นที่พบปะประชาชนในชุมชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ประกันภัยเชิงรุกแนวใหม่ “แบบเคาะประตูบ้าน” ในพื้นที่ที่เกิดความเสียหายจากภัยต่างๆ และได้รับการเยียวยาจากระบบประกันภัย ทั้งนี้เพื่อให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เลขาธิการ คปภ. ได้นำคณะผู้บริหาร สำนักงาน คปภ. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัยของ สำนักงาน คปภ. ผู้แทนจากกองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิต สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทประกันภัย ลงพื้นที่ในรูปแบบ Mobile Insurance Unit ซึ่งเป็นครั้งแรกของการลงพื้นที่ตามโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 3 เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนลำไยมัดปุ๊ก …

NEWS 28 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน คปภ. ภาค 2 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วม งานวิชาการวันประกันชีวิตแห่งชาติ ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน คปภ. ภาค 2 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วม งานวิชาการวันประกันชีวิตแห่งชาติซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา

NEWS 27 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติประจำปี 2562

สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติประจำปี 2562 ดังนี้ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 1. ร่วมบริจาคโลหิต ณ.ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 สภากาชาดไทย จ.นครสวรรค์ 2. เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียน ณ.โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จ.นครสวรรค์ 3. เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบรถโยกให้กับผู้พิการ เนื่องจากอุบัติเหตุ

NEWS 23 กรกฎาคม 2562 ประกันรถมีอยู่ 2 ประเภทนะรู้ยัง

ประกันรถมีอยู่ 2 ประเภทนะรู้ยัง และวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามีประเภทอะไรบ้าง และแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรมาดูกันเลยครับ 👇 1. ประกันภัยรถภาคบังคับ เป็น พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย ที่จะบังคับให้เจ้าของรถ หรือผู้ที่ครอบครองรถทุกคันต้องทำประกันภัยรถกับบริษัทประกันภัย เพื่อคุ้มครองทุกคนที่ประสบภัยจากรถทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารหรือบุคคลที่อยู่นอกรถ 🏥🚑 2. ประกันภัยรถภาคสมัครใจ เป็นประกันที่ผู้ใช้รถสามารถเลือกซื้อความคุ้มครอง ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความเสียหาย ความสูญหายของตัวรถคันที่เอาประกันภัย และประกันอุบัติเหตุ ทั้งนี้ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับประเภทของประกันภัยที่ท่านเลือก เช่น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 และประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เป็นต้น 🚗🔥 เมื่อทราบถึงข้อมูลประกันแต่ละประเภทแล้ว อย่าลืมซื้อหรือต่อประกันเพื่อคุ้มครองชีวิต และตัวรถของท่านด้วยนะครับ

NEWS 22 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมการเดินขบวน”รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ” ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) เวลา 07.30 น. นางสาวปรียดา พ่อค้าช้าง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเดินขบวน”รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ” ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายกิตติ ชูสว่าง ประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินจังหวัดนครสวรรค์ ตัวแทนจากโรงพยาบาล และตัวแทนประกันชีวิต ร่วมกิจขบวนรณรงค์ฯ

NEWS 20 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม 1 วัน ปั่นเที่ยว 7 อำเภอ

วันนี้ (20 ก.ค. 62) คปภ.อ่างทอง ร่วมกิจกรรม 1 วัน ปั่นเที่ยว 7 อำเภอ และร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทุนประกัน 100,000 บาทต่อคน โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รับมอบกรมธรรม์ประกันภัย

NEWS 13 กรกฎาคม 2562 หลายคนคงสงสัยกันว่า พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ 🏍 ที่ท่านได้ทำนั้น จะให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้างเมื่อเกิดอุบัติเหตุ วันนี้จึงมีข้อมูลมาบอกให้ทราบ ว่าท่านจะได้รับค่าสินไหมทดแทน หรือความคุ้มครองอย่างไร

หลายคนคงสงสัยกันว่า พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ 🏍 ที่ท่านได้ทำนั้น จะให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้างเมื่อเกิดอุบัติเหตุ วันนี้จึงมีข้อมูลมาบอกให้ทราบ ว่าท่านจะได้รับค่าสินไหมทดแทน หรือความคุ้มครองอย่างไร 1. คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น (ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดก็ตาม) 🚑 – กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน – กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน 2. ค่าสินไหมทดแทน (ส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น) 🏥 ในกรณีที่เราจะได้ค่าสินไหมทดแทนนั้น จะต้องได้รับการพิสูจน์ว่า เราต้องเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น ถึงจะได้ในส่วนของความคุ้มครองนี้ จาก พ.ร.บ. ของคู่กรณี – ค่ารักษาพยาบาล สามารถเบิกได้สูงสุดตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาท/คน – เสียชีวิต ทุพพลภาพ สามารถเบิกได้สูงสุด 300,000 …

NEWS 12 กรกฎาคม 2562 เลขาธิการ คปภ. เปิดมิติใหม่อุตสาหกรรมประกันภัยไทย “บริหารความเสี่ยงภัยให้ประมงพื้นบ้าน” คลอดแล้ว…! แบบกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน ฉบับแรกของประเทศไทย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุโซร้อนและได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมงเรือพื้นบ้านอยู่เนื่องๆ ดังนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีดำริให้ สำนักงาน คปภ. จัดทำรูปแบบการประกันภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติให้กับชาวประมงทั้งความเสียหายต่อตัวเรือประมงและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของชาวประมงและลูกเรือประมง ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้มีการดำเนินการหารือ และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมประมง กรมเจ้าท่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมประมงแห่งประเทศไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยสำนักงาน คปภ. ได้บูรณาการข้อมูล ตลอดจนความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจนตกผลึกเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวประมงไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบที่สุด โดยได้ผ่านการพิจารณาและได้รับข้อแนะนำจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้ โดยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตนในฐานะนายทะเบียนได้ลงนามในคำสั่งนายทะเบียนที่ 32/2562 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ …

NEWS 12 กรกฎาคม 2562 เลขาธิการ คปภ. นำคณะผู้บริหาร สำนักงาน คปภ. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เลขาธิการ คปภ. นำคณะผู้บริหาร สำนักงาน คปภ. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(สำนักงาน คปภ.) บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(28 กรกฎาคม2562) และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง(12 สิงหาคม2562) เพื่อร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ณสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD เมื่อวันพฤหัสบดีที่11 กรกฎาคม2562