สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุทัยธานี ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมบรรยายบทบาทหน้าที่สำนักงาน คปภ.

สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุทัยธานี ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมบรรยายบทบาทหน้าที่สำนักงาน คปภ. การประกันภัยรถภาคบังคับและประกันรถยนต์ภาคสมัครใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตประจำรถ ในวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี สาขาอำเภอบ้านไร่ คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ สายด่วน คปภ.๑๑๘๖

คปภ. เตรียมความพร้อมบริษัทประกันภัยเพื่อรับมือกับข้อกำหนดภายใต้ (ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป

อ่านเพิ่มเติม
http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/88854

คปภ.จังหวัดพิจิตร ร่วมออกรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. พิจิตร

16 ตุลาคม 2561 นางวราภรณ์ พันธนะ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพิจิตร และนางสาวสุวรรณี ชะนะคุณ นักวิชาการประกันภัย ร่วมออกรายการวิทยุ ณสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. พิจิตร ประชาสัมพันธ์ เรื่องคำสั่งหยุดรับประกัน ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย และการยื่นขอเป็นเจ้าหนี้บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย และเรื่องเบี้ยประกันชีวิตและการลดหย่อนภาษี

ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

วันที่16ต.ค.61 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หลังใหม่ อ.เมือง จ.อ่างทอง สำนักงาน คปภ.จ.อ่างทอง ร่วมกับคณะผู้บริหารงานคลังจังหวัดอ่างทอง นำไอศกรีม พร้อมน้ำดื่ม ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และผู้มาส่งจากจ.พระนครศรีอยุธยา

สำนักงาน คปภ.จ.อ่างทอง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำนักงาน คปภ.จ.อ่างทอง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง หลังเก่า อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ถนนริมน้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กาชาด

สำนักงาน คปภ. จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมประกันภัยจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร

คปภ. จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นสักขีพยานมอบค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย

นางสาวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นสักขีพยานมอบค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เฉี่ยวชนรถยนต์ คันเอาประกันภัย กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ สถานีตำรวจภูธร ขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ 1. นายบุญศรี เข็มทอง ทายาทผู้ประสบภัยรายนางสาวทับทิม เข็มทอง จำนวน 1,200,000 บาท 2. นางถุงทอง สิทธิแพทย์ ทายาทผู้ประสบภัยรายนายประสิทธิ์ สิทธิแพทย์ จำนวน 1,200,000 บาท

สำนักงาน คปภ.จ.อ่างทอง ร่วมกับชมรมประกันชีวิตจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารงานคลังจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดงาน สืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงาน คปภ.จ.อ่างทอง ร่วมกับชมรมประกันชีวิตจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารงานคลังจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดงาน สืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย และออกบูชแจกเอกสารแผ่นพับเรื่องการประกันภัย ณ วัดหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

หนึ่งคนให้ หลายคนรับ

หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ขอเรียนเชิญชาวจังหวัดกำแพงเพชรร่วมบริจาคโลหิต วันที่10ตุลาคม 2561 เวลา8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขากำแพงเพชร