การจัดอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

คปภ. ย้ำเป้าหมาย! อยากเห็นผู้ใช้รถร้อยละ100 ทำประกันภัย พ.ร.บ. เดินหน้าถ่ายทอดความรู้ผ่านโครงประกวดสารคดีสั้น ประจำปี 2561 ภายใต้ธีม “พ.ร.บ.เคียงข้าง…ทุกการเดินทาง”

คปภ. ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ส่งท้ายโครงการ Training for the Trainers ปี 2561

คปภ. ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ส่งท้ายโครงการ Training for the Trainers ปี 2561 เผยยอดเกษตรกรทำประกันภัยข้าวนาปีถึงกันยายน 1.9 ล้านราย พื้นที่ 27.6 ล้านไร่ ย้ำ คปภ. พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเรื่องประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เต็มสูบ

สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม วิ่ง สร้าง สุข เมืองพระชนกจักรี

วันที่ 23 กันยายน 2561 สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม วิ่ง สร้าง สุข เมืองพระชนกจักรี

คปภ. สรุปงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ยอดเบี้ยประกันภัยสะพัด 650 ล้านบาท

คปภ. สรุปงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ยอดเบี้ยประกันภัยสะพัด 650 ล้านบาท ทุนประกันภัยแตะ 6,320 ล้านบาท ประชาชนตื่นตัวร่วมงาน 3 วัน 45,979 คน

ออกตรวจติดตามการเสนอขายประกันภัย/ประกันชีวิตของธนาคารไทยพาณิชย์

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุ ทัยธานี ได้ออกตรวจติดตามการเสนอขายประกันภัย/ประกันชีวิตของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ้านไร่ ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุทัยธานี ได้กำชับและแจ้งให้ธนาคารถือปฏิบัติตามประกาศ คปภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยและธนาคาร พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการเสนอขายประกันของธนาคาร และสร้างความเชื่อมั่นที่ดีต่อประชาชนต่อไป

บรรยายความรู้ประกันให้กับผู้ประกอบการรถบรรทุก จำนวน 90 คน

วันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท บรรยายความรู้ประกันให้กับผู้ประกอบการรถบรรทุก จำนวน 90 คน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท