NEWS 18 ตุลาคม 2562 สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน


วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดจอมคิรีนาคพรต(วัดเขา) ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์