สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุทัยธานี ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมบรรยายบทบาทหน้าที่สำนักงาน คปภ.

สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุทัยธานี ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมบรรยายบทบาทหน้าที่สำนักงาน คปภ. การประกันภัยรถภาคบังคับและประกันรถยนต์ภาคสมัครใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตประจำรถ ในวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี สาขาอำเภอบ้านไร่ คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ สายด่วน คปภ.๑๑๘๖