คปภ.จังหวัดพิจิตร ร่วมออกรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. พิจิตร

16 ตุลาคม 2561 นางวราภรณ์ พันธนะ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพิจิตร และนางสาวสุวรรณี ชะนะคุณ นักวิชาการประกันภัย ร่วมออกรายการวิทยุ ณสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. พิจิตร ประชาสัมพันธ์ เรื่องคำสั่งหยุดรับประกัน ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย และการยื่นขอเป็นเจ้าหนี้บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย และเรื่องเบี้ยประกันชีวิตและการลดหย่อนภาษี