ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

วันที่16ต.ค.61 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หลังใหม่ อ.เมือง จ.อ่างทอง สำนักงาน คปภ.จ.อ่างทอง ร่วมกับคณะผู้บริหารงานคลังจังหวัดอ่างทอง นำไอศกรีม พร้อมน้ำดื่ม ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และผู้มาส่งจากจ.พระนครศรีอยุธยา