กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กาชาด

สำนักงาน คปภ. จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมประกันภัยจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร