คปภ. จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นสักขีพยานมอบค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย

นางสาวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นสักขีพยานมอบค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เฉี่ยวชนรถยนต์ คันเอาประกันภัย กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ สถานีตำรวจภูธร ขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้
1. นายบุญศรี เข็มทอง ทายาทผู้ประสบภัยรายนางสาวทับทิม
เข็มทอง จำนวน 1,200,000 บาท
2. นางถุงทอง สิทธิแพทย์ ทายาทผู้ประสบภัยรายนายประสิทธิ์
สิทธิแพทย์ จำนวน 1,200,000 บาท