สำนักงาน คปภ.จ.อ่างทอง ร่วมกับชมรมประกันชีวิตจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารงานคลังจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดงาน สืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย


วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงาน คปภ.จ.อ่างทอง ร่วมกับชมรมประกันชีวิตจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารงานคลังจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดงาน สืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย และออกบูชแจกเอกสารแผ่นพับเรื่องการประกันภัย ณ วัดหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง