หนึ่งคนให้ หลายคนรับ

หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ขอเรียนเชิญชาวจังหวัดกำแพงเพชรร่วมบริจาคโลหิต วันที่10ตุลาคม 2561
เวลา8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม บมจ.ไทยประกันชีวิต
สาขากำแพงเพชร