จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Share on Facebook

NEWS 25 ธันวาคม 2562 เลขาธิการ คปภ. จัดเต็ม…! มอบของขวัญปีใหม่พิเศษ 3 ชิ้นใหญ่ ให้คนไทยอุ่นใจด้วย“ประกันภัย 7 บาทพลัส” เพิ่มความคุ้มครองประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจรวมเป็น 1 ล้านบาท เคาะแล้วจะลงนามในคำสั่งนายทะเบียนก่อนสิ้นปี
NEWS 24 ธันวาคม 2562  ปีใหม่เดินทางปลอดภัย คปภ. ห่วงใย ชวนคนไทยทำประกันภัย พ.ร.บ. จัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.” เพื่อประโยชน์ของทุกคน
NEWS 19 ธันวาคม 2562  คปภ. จัดเวที InsurTech Panorama 2019 ส่งท้ายปีเก่า : ดึงผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและเทศ เปิดมุมมองเทคโนโลยีประกันภัยอัปเดตเทรนด์โลกก้าวสู่อนาคตประกันภัยไทยปี 2020
NEWS 13 ธันวาคม 2562 คปภ. ผงาดเวทีสากลร่วมประชุมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยอาเซียนประจำปี ครั้งที่ 22 (22nd AIRM) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
NEWS 10 ธันวาคม 2562 คปภ. เร่งติดตามประกันจ่ายสินไหมทดแทนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดลำพูน
NEWS 9 ธันวาคม 2562 สำนักงาน คปภ. เปิดเวที Board Forum 2019 ถกผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต รับมือมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 บูรณาการเตรียมพร้อมรับมือร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบประกันภัยของไทยและคนไทย
NEWS 6 ธันวาคม 2562   เลขาธิการ คปภ. ปิดหลักสูตร วปส.9 brain storming ครั้งใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและภาคเอกชน เสนอโปรเจคขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยไทย เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
NEWS 5 ธันวาคม 2562 เลขาธิการ คปภ. ร่วมถกกติกาสากลใหม่ตาม“มาตรฐานการกำกับ-กฎระเบียบ-แนวปฏิบัติ”ธุรกิจประกันภัย • ผ่านเวทีสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ย้ำต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและติดตามอย่างใกล้ชิด
NEWS 29 พฤศจิกายน 2562   เลขาธิการ คปภ. เปิดสำนักงาน คปภ. จังหวัดหนองคาย ชูระบบเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการประชาชนทั้งไทยและสปป.ลาว
NEWS 27 พฤศจิกายน 2562  คปภ. พบหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของ สปป.ลาว หารือยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมเป็นฟันเฟืองเพิ่มศักยภาพนำระบบประกันภัยช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ

Highlight news

RSS ข่าวประกาศ