จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Share on Facebook

NEWS 24 สิงหาคม 2563 คปภ. เปิดตัวโครงการศึกษาการยกร่างกฎหมายประกันภัยสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) โดยเฉพาะ เพื่อปลดล็อคความลักลั่นประกันภัยสุขภาพฝั่งประกันชีวิต และประกันภัยสุขภาพฝั่งประกันวินาศภัย • ย้ำเป็นโอกาสทองที่จะช่วยให้ประกันภัยสุขภาพเติบโตอย่างยั่งยืน และได้รับความเชื่อมั่น
NEWS 20 สิงหาคม 2563 เลขาธิการ คปภ. ยกทีมลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี • นำระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ – ไข้เลือดออก ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในพื้นที่
NEWS 17 สิงหาคม 2563 คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณี เพลิงไหม้ 17 หลังคาเรือน ในซอยตากสิน 23 • เร่งบูรณาการประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม
NEWS 7 สิงหาคม 2563 เลขาธิการ คปภ. เตือน..! อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อเลขาธิการ คปภ. และ สำนักงาน คปภ. ติดต่อทำธุรกรรมการลงทุนทางอินเตอร์เน็ต • สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อกลุ่มมิจฉาชีพในทุกกรณีความผิด
NEWS 2 สิงหาคม 2563 บอร์ด คปภ. ไฟเขียว..! ร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย • เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน เน้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย
NEWS 31 กรกฎาคม 2563 “ เลขาธิการ คปภ. ส่งสัญญาณทิศทางตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 • ให้ตัวแทนประกันชีวิตปรับตัวแบบก้าวกระโดดเป็นตัวแทนสายพันธุ์ใหม่ภายใต้สถานการณ์ “New Normal”
NEWS 24 กรกฎาคม 2563 เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
NEWS 16 กรกฎาคม 2563 คปภ. ติวเข้มบุคลากรรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล • พร้อมจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านประกันภัยอย่างเป็นธรรม
NEWS 14 กรกฎาคม 2563 เลขาธิการ คปภ. นำคณะผู้บริหาร สำนักงาน คปภ. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
NEWS 1 กรกฎาคม 2563 คปภ. ตะลุย..!! ลงพื้นที่ภาคอีสาน ถ่ายทอดความรู้ “เกษตรกร – Trainers” จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการ “Training for the Trainers ประจำปี 2563” ถอดบทเรียนผลกระทบจากภัยธรรมชาติ นำระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงให้เกษตรกร

Highlight news

RSS ข่าวประกาศ

 • คปภ. เปิดเวที “อนุญาโตตุลาการ-ผู้ไกล่เกลี่ย” ถอดบทเรียนข้อพิพาทด้านประกันภัย
  วันที่เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2563คปภ. เปิดเวที “อนุญาโตตุลาการ-ผู้ไกล่เกลี่ย” ถอดบทเรียนข้อพิพาทด้านประกันภัย • เผยท็อปไฟลท์ข้อพิพาท “ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ-ค่าเสื่อมสภาพ – ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต - ค่าพาหนะในการเดินทางไปรักษาพยาบาล-ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน”        ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอนุญาโตตุลาการและผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงาน คปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อนุญาโตตุลาการและผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงาน คปภ. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัยร่วมกัน อันจะทำให้การระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น โดยมีอนุญาโตตุลาการและผู้ไกล่เกลี่ย เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 120 คน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร     ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. […]
  pipops
 • “คปภ.- สมาคมประกันวินาศภัยไทย” เดินสายสร้างความเข้าใจแนวทางปฎิบัติคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
  วันที่เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2563“คปภ.- สมาคมประกันวินาศภัยไทย” เดินสายสร้างความเข้าใจแนวทางปฎิบัติคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) • เผยหลังบังคับใช้คำสั่งนายทะเบียนที่ 10/2563 ข้อพิพาทด้านการประกันภัยรถยนต์ทั่วประเทศ “ช่วงเมษายน-กันยายน 2563” ลดลงเกือบ 50%     ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา 5 ภาค เรื่อง คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม เอส รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวทางการปฏิบัติให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ระหว่างสำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อลดข้อโต้แย้งอันจะนำไปสู่ข้อพิพาท รวมถึงเพื่อลดข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทประกันภัยและปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานสำนักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จากสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค […]
  pipops
 • คปภ. ลงพื้นที่เยือนถิ่นวัฒนธรรม นำระบบประกันภัยสู่วิถีชุมชนบ้านนาอ้อ จังหวัดเลย • เล็งผุดกรมธรรม์ประกันภัยสวนยางพารา รองรับความต้องการเกษตรกร พร้อมแนะ “กรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ - ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย - ประกันภัย พ.ร.บ. และประกัน
  วันที่เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2563คปภ. ลงพื้นที่เยือนถิ่นวัฒนธรรม นำระบบประกันภัยสู่วิถีชุมชนบ้านนาอ้อ จังหวัดเลย • เล็งผุดกรมธรรม์ประกันภัยสวนยางพารา รองรับความต้องการเกษตรกร พร้อมแนะ “กรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ - ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย - ประกันภัย พ.ร.บ.  และประกันภัยสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์” เหมาะกับวิถีชีวิตชาวชุมชน      ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2563 ได้นำคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย ผู้จัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ผู้แทนกองทุนประกันวินาศภัย ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้บริหารสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย หลายบริษัท ลงพื้นที่ชุมชนนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในรูปแบบ Insurance Mobile Unit ในโครงการ คปภ. […]
  pipops
 • โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเชิงรุก (SME) ครั้งที่ ๒
  วันที่เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2563 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเชิงรุก (SME) ครั้งที่ ๒ หัวข้ออบรม “ประกันภัยถูกทาง สร้างเกราะให้ SME” วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องนครเวียงจันทร์ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จังหวัดเลย
  phatchap
 • คำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ
  วันที่เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2563ไฟล์ต่างๆ:  AttachmentSize คำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ1.9 MB
  kongkricht
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2563
  วันที่เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2563ไฟล์ต่างๆ:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป ตุลาคม 256394.93 KB
  kongkricht