จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Share on Facebook

NEWS 10 ธันวาคม 2562 คปภ. เร่งติดตามประกันจ่ายสินไหมทดแทนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดลำพูน
NEWS 9 ธันวาคม 2562 สำนักงาน คปภ. เปิดเวที Board Forum 2019 ถกผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต รับมือมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 บูรณาการเตรียมพร้อมรับมือร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบประกันภัยของไทยและคนไทย
NEWS 6 ธันวาคม 2562   เลขาธิการ คปภ. ปิดหลักสูตร วปส.9 brain storming ครั้งใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและภาคเอกชน เสนอโปรเจคขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยไทย เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
NEWS 5 ธันวาคม 2562 เลขาธิการ คปภ. ร่วมถกกติกาสากลใหม่ตาม“มาตรฐานการกำกับ-กฎระเบียบ-แนวปฏิบัติ”ธุรกิจประกันภัย • ผ่านเวทีสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ย้ำต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและติดตามอย่างใกล้ชิด
NEWS 29 พฤศจิกายน 2562   เลขาธิการ คปภ. เปิดสำนักงาน คปภ. จังหวัดหนองคาย ชูระบบเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการประชาชนทั้งไทยและสปป.ลาว
NEWS 27 พฤศจิกายน 2562  คปภ. พบหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของ สปป.ลาว หารือยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมเป็นฟันเฟืองเพิ่มศักยภาพนำระบบประกันภัยช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ
NEWS 24 พฤศจิกายน 2562  คปภ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือกรณีตึกถล่มที่ภูเก็ตมีผู้เสียชีวิต 7 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย พบแล้วมีการทำประกันภัยอุบัติเหตุ พร้อมประสานการจ่ายสินไหมเพื่อเยียวยาความสูญเสียโดยเร็ว
NEWS 22 พฤศจิกายน 2562 เลขาธิการ คปภ. ยกทีมขึ้นเหนือเคาะประตูบ้านชุมชนผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปิดฉากโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนของปี 2562 เล็งพัฒนาประกันภัยกระเทียม ถั่วลายเสือ และ ข้าวโพดป๊อปคอน เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยให้เกษตรรากหญ้า
NEWS 14 พฤศจิกายน 2562  เลขาธิการ คปภ. ปลุกพลังกลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัย ชูประกันสุขภาพสู้ความผันผวนทางเศรษฐกิจเพื่ออนาคตคนไทยที่ยั่งยืน
NEWS 12 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงานกำกับภาคการเงิน-ประกันภัยของประเทศจีน พบสำนักงาน คปภ. ถกประเด็นประกันภัย 7 บาท เพื่อศึกษานำไปปรับใช้ในจีน

Highlight news

RSS ข่าวประกาศ