จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Share on Facebook

NEWS 29 กรกฎาคม 2562  เลขาธิการคปภ. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) เล็งใช้เป็นโมเดลต้นแบบให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยกับผู้ประสบภัยในภูมิภาค
NEWS 29 กรกฎาคม 2562 คปภ. ยกพลลงพื้นที่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ถอดบทเรียนหลังเริ่มใช้ กรมธรรม์ประกันภัยลำไยฉบับแรกของโลก เล็งเพิ่มความคุ้มครองเพื่อรองรับภัยธรรมชาติมากขึ้น · เผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกแนวใหม่ โดย “เคาะประตูบ้าน” เรียนรู้ประกันภัย จากประสบการณ์จริง
NEWS 28 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน คปภ. ภาค 2 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วม งานวิชาการวันประกันชีวิตแห่งชาติ ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา
NEWS 27 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติประจำปี 2562
NEWS 23 กรกฎาคม 2562  ประกันรถมีอยู่ 2 ประเภทนะรู้ยัง
NEWS 22 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมการเดินขบวน”รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ” ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
NEWS 20 กรกฎาคม 2562  กิจกรรม 1 วัน ปั่นเที่ยว 7 อำเภอ
NEWS 13 กรกฎาคม 2562 หลายคนคงสงสัยกันว่า พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ 🏍 ที่ท่านได้ทำนั้น จะให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้างเมื่อเกิดอุบัติเหตุ วันนี้จึงมีข้อมูลมาบอกให้ทราบ ว่าท่านจะได้รับค่าสินไหมทดแทน หรือความคุ้มครองอย่างไร
NEWS 12 กรกฎาคม 2562  เลขาธิการ คปภ. เปิดมิติใหม่อุตสาหกรรมประกันภัยไทย “บริหารความเสี่ยงภัยให้ประมงพื้นบ้าน” คลอดแล้ว…! แบบกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน ฉบับแรกของประเทศไทย
NEWS 12 กรกฎาคม 2562  เลขาธิการ คปภ. นำคณะผู้บริหาร สำนักงาน คปภ. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Highlight news

RSS ข่าวประกาศ