จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Share on Facebook

NEWS 02 กรกฎาคม 2562 เลขาธิการ คปภ. ชูธงประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง InsurTech Startup Hub • หวังเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจ Startup – Tech firms เล็งบททวนกติกาเปิดทางคนรุ่นใหม่ หัวคิดเทคโนโลยี สู่เวทีการสร้างนวัตกรรมประกันภัย
NEWS 02 กรกฎาคม 2562 เลขาธิการ คปภ. ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยรถรางล้อยางนำเที่ยวฉบับแรกของไทย ประเดิมเมืองกรุงเก่าเป็นแห่งแรก มั่นใจทำให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่น
NEWS 01 กรกฎาคม 2562  คปภ. สร้างเกราะในการบริหารความเสี่ยงให้ธุรกิจ SME ด้วยระบบประกันภัย · เลขาธิการ คปภ. ยกทีมบุกกรุงเก่าอยุธยา นำร่องโครงการ “ประกันภัยถูกทางสร้างเกราะให้ SME”
NEWS 27 มิถุนายน 2562 คปภ. เดินสายลงพื้นที่ให้ความรู้ “ชาวนา – Trainers” จังหวัดนครพนม ส่งท้าย “ภาคเหนือ-กลาง-อีสาน” ปิดจ็อบทำประกันภัยข้าวนาปี 30 มิ.ย.นี้
NEWS 25 มิถุนายน 2562 เลขาธิการ คปภ. จัดประชุมร่วมอนุญาโตตุลาการและผู้ไกล่เกลี่ย คปภ. เป็นครั้งแรก ถอดบทเรียนปัญหาทางปฏิบัติ เดินหน้าบูรณาการการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
NEWS 24 มิถุนายน 2562 คปภ. เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ “นักท่องเที่ยว” จังหวัดนครนายก ด้วยระบบประกันภัย • เลขาธิการ คปภ. บูรณาการการทำงานกับผู้ว่าฯนครนายก ลงพื้นที่เปิดตัวโครงการ “ท่องเที่ยวอุ่นใจด้วยประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์”
NEWS 19 มิถุนายน 2562 คปภ. ตะลุย..! ลงพื้นที่กระตุ้นชาวนาเร่งทำ”ประกันภัยข้าวนาปี” ก่อน 30 มิ.ย.นี้ • เลขาธิการคปภ.ลงนาม MOU กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเครือข่ายให้ความรู้ ด้านประกันภัยแก่ภาคธุรกิจและเกษตรกรรม เล็งพัฒนาประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟ
NEWS 15 มิถุนายน 2562  คปภ. โชว์ผลงานครึ่งปีแรก ยกระดับกฎกติกาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยสู่มาตรฐานสากล
NEWS 13 มิถุนายน 2562 คปภ. ชูบทบาทในเวทีสากลในการประชุม 14th AFIR Annual Meeting and Conference และการประชุม 2nd Asia-Pacific High-level Meeting on Insurance Supervision ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน
NEWS 13 มิถุนายน 2562 เลขาธิการ คปภ. ชูธงสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด กำหนดทิศทางการทำงานและขับเคลื่อนการให้บริการด้วย “บิ๊กดาต้า”

Highlight news

RSS ข่าวประกาศ

 • เลขาธิการ คปภ. เปิดมิติใหม่อุตสาหกรรมประกันภัยไทย “บริหารความเสี่ยงภัยให้ประมงพื้นบ้าน” คลอดแล้ว...! แบบกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน ฉบับแรกของประเทศไทย
  View the full image วันที่เผยแพร่: 12 กรกฎาคม 2562 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุโซร้อนและได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมงเรือพื้นบ้านอยู่เนื่องๆ ดังนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีดำริให้ สำนักงาน คปภ. จัดทำรูปแบบการประกันภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติให้กับชาวประมงทั้งความเสียหายต่อตัวเรือประมงและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของชาวประมงและลูกเรือประมง ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้มีการดำเนินการหารือ และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมประมง กรมเจ้าท่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมประมงแห่งประเทศไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยสำนักงาน คปภ. ได้บูรณาการข้อมูล ตลอดจนความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจนตกผลึกเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวประมงไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบที่สุด โดยได้ผ่านการพิจารณาและได้รับข้อแนะนำจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   สำหรับความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้ โดยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตนในฐานะนายทะเบียนได้ลงนามในคำสั่งนายทะเบียนที่ 32/2562 […]
  pipops
 • เลขาธิการ คปภ. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  View the full image View the full image View the full image View the full image View the full image View the full image View the full image View the full image View the full image View the full image วันที่เผยแพร่: 12 กรกฎาคม 2562เลขาธิการ คปภ. นำคณะผู้บริหาร สำนักงาน คปภ. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง   ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(สำนักงาน คปภ.) บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(28 กรกฎาคม2562) และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง(12 สิงหาคม2562) เพื่อร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ณสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD เมื่อวันพฤหัสบดีที่11 กรกฎาคม2562
  pipops
 • คปภ. ผนึกภาคอุตสาหกรรมประกันภัยแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี 3”
  View the full image View the full image View the full image View the full image View the full image วันที่เผยแพร่: 12 กรกฎาคม 2562 คปภ. ผนึกภาคอุตสาหกรรมประกันภัยแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี 3” ณ ชุมชนบางกระดี่ · ถอดบทเรียนจาก 5 ชุมชนในทุกภาค เตรียมยกทีมเดินสายแบบ Mobile Unit ถึงประตูบ้าน เพื่อช่วยเหลือด้านประกันภัยอย่างครบวงจร พร้อมเปิดตัว “คู่มือประกันภัย ฉบับประชาชน” เป็นครั้งแรก   ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้จัด “โครงการ […]
  pipops
 • ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ระดับประเทศ โครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2562
  วันที่เผยแพร่: 09 กรกฎาคม 2562ไฟล์ต่างๆ:  AttachmentSize arsa.pdf18.43 KB
  kongkricht
 • เลขาธิการ คปภ. ปลุกพลังอาสาสมัครประกันภัย 15 จังหวัดภาคใต้ ชูภารกิจสร้างความเชื่อมั่นด้านประกันภัยให้กับประชาชน
  View the full image View the full image View the full image View the full image View the full image View the full image View the full image View the full image View the full image View the full image วันที่เผยแพร่: 09 กรกฎาคม 2562 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิด “การประชุมสัมมนาสานสัมพันธ์เครือข่ายอาสาสมัครประกันภัยภาคใต้” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม […]
  pipops
 • เริ่มแล้วหลักสูตร “วปส.รุ่นที่ 9” ประจำปี 2562 หลักสูตรเฉพาะหลักสูตรเดียวที่ครบทุกเรื่องด้านประกันภัย • รวมทัพผู้บริหารแถวหน้าภาครัฐ-เอกชน-รัฐวิสาหกิจ-สถาบันการเงิน-คนในวงการประกันภัยทั่วไทย พิธีเปิดอบรมหลักสูตรเรียบง่าย แต่เข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระ
  วันที่เผยแพร่: 05 กรกฎาคม 2562 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงได้จัดอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง หรือ วปส. ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รวมจุดเด่นของหลักสูตรอื่นๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน และเป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านประกันภัย และสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนปัจจุบันซึ่งได้มีการเปิดรับสมัคร และได้มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อได้ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรมเป็นวปส.รุ่นที่ 9 และได้มีการรายตัวเพื่อเข้ารับการอบรมในวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่มีพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “วปส. รุ่นที่ 9” ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง โดยได้รับเกียรติจากนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ โดยได้กล่าวชื่นชมถึงความสำเร็จของหลักสูตร วปส. และได้ให้ข้อคิดเรื่องประกันภัยมีสาระสำคัญว่า การประกันภัยมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาวที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกระดับ และมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์ประชาชนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้การประกันภัยยังมีบทบาทต่อการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมและประชาชน ให้ได้รับโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้สังคมและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและช่วยบรรเทาผลกระทบจากความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้น สะท้อนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา ภาคประกันภัยได้พิสูจน์แล้วว่ามีบทบาทที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ กรณี ทำให้ประชาชนได้รู้จักประโยชน์ของการใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น […]
  pipops